โครงงานเทคโนโลยีสารสนเทศ 40280

ศาลประจำหมู่บ้านวัดประจำหมู่บ้าน

หนองน้ำประจำหมู่บ้าน

ผู้จัดทำ

นางสาว กนกพร เลพล เลขที่ 10 ม.5/2

อาจารย์ที่สอน อ.คเชนทร์ กองพิลา

โครงงานชื่อ ประวัติบ้านสระแก้ว

คำถาม

1.บ้านสระแก้วเกิดขึ้นได้อย่างไร

2.ทำไมถึงชื่อว่าบ้านสระแก้ว

วัตถุประสงค์ จัดทำขึ้นเพื่อให้คนที่ไม่รู้จักบ้านสระแก้วดีมากขึ้น

โพสท์ใน Uncategorized | ใส่ความเห็น